Вилкова Елена - Сайт художника - Работа "Огни Венеции"

Огни Венеции

Дополнительные
изображения
Вилкова Елена - Огни Венеции
фрагментфрагментфрагмент
  • Раздел: Живопись
  • Техника: холст,масло
  • Год создания 2012
  • Размеры: 40х30